ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ, ЯКИЙ РЕКОМЕНДОВАНИЙ УКРАЇНСЬКИМ НМЦ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

/Files/images/cdd38e14a9cccf8b0aac09619a377cbb.jpg

1. МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

 • 1.1. Методика "Вивчення властивостей нервової системи"
 • 1.2. Визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг-тест)
 • 1.3. Методика "Прогноз" (оцінка рівня нервово-психічної стійкості за В. Бодровим)

2. МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ І ОЦІНКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПАМ'ЯТІ

 • 2.1. Визначення опосередкованого запам'ятовування за методикою Л. Виготського
 • 2.2. Визначення продуктивності запам'ятовування за методикою О. Лурії "Піктограми"
 • 2.3. Визначення обсягу оперативної пам'яті за методикою Е. Крепеліна "Рахунок"
 • 2.4. Дослідження образної пам'яті
 • 2.5. Дослідження логічної та механічної пам'яті

3. МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УВАГИ

 • 3.1. Визначення точності уваги за методикою К. Іванова-Смоленського "Коректурна проба"
 • 3.2. Методика "Червоно-чорна таблиця"
 • 3.3. Оцінка уваги (методика Мюнстенберга)
 • 3.4. Методика визначення рівня уваги й самоконтролю
 • 3.5. Визначення обсягу уваги (кількості об'єктів, що сприймаються одночасно)
 • 3.6. Визначення особливостей переключення уваги
 • 3.7. Методика дослідження концентрації уваги (тест Торндайка)

4. МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ І ОЦІНКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ МИСЛЕННЯ

 • 4.1. Методика дослідження аналітичності мислення "Числові ряди" Крепеліна
 • 4.2. Методика визначення інтелектуальної лабільності
 • 4.3. Методика визначення стилю навчання й мислення [
 • 4.4. Методика визначення стилю мислення А. Харрісона та Р. Бремсона
 • 4.5. Дослідження впливу установки на спосіб розв'язання задач

5. МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ ДЕЯКИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ

 • 5.1. Методика "Шкала тривожності" Тейлора
 • 5.2. Методика дослідження вольової саморегуляції А. Звєрькова та Є. Ейдмана
 • 5.3. Міні-мульт
 • 5.4. Методика дослідження соціальної адаптованості
 • 5.5. Тест "Визначення особистісної адаптованості школярів"
 • 5.6. Методика "Самооцінка психічних станів" (за Г. Айзенком)
 • 5.7. Опитувальник САН
 • 5.8. Вивчення егостанів (методика модифікована та адаптована Г. Партико та Г. Кучерявою)
 • 5.9. Визначення показників та форм агресії за методикою А. Басса та А. Дарки (адаптація О. Осницького)
 • 5.10. Методика дослідження соціально-психологічної адаптації К. Роджерса - Р. Даймонда
 • 5.11. Тест шкільної тривожності Філіпса
 • 5.12. Багатошкальний опитувальник дитячої тривожності (БОДТ)
 • 5.13. Виявлення схильності до емпатії(за методикою 1. Юсупова)
 • 5.14. Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР) (за 3. Карпенко)
 • 5.15. Діагностика емпатії (А. Меграбян, М. Епштейн)
 • 5.16. Методика виявлення групи ризику
 • 5.17. Дослідження наполегливості
 • 5.18. Дослідження імпульсивності (В. Лосєнков)
 • 5.19. Методика дослідження вольової організації особистості (А. Хохлов)
 • 5.20. Методика визначення ступеня прояву депресії
 • 5.21. Шкала депресії (Т. Балашова)
 • 5.22. Тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О. Гончаренко, І. Мельникова)
 • 5.23. Методика виявлення схильності до неадекватної поведінки

6. МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ ОСОБИСТОСТІ

 • 6.1. Тест Я. Стреляу
 • 6.2. Опитувальник структури темпераменту В. Русалова
 • 6.3. Методика РЕ1Ч (Ганс і Сибіла Айзенки)
 • 6.4. Визначення типу темпераменту за методикою Г. Айзенка
 • 6.5. Анкета вивчення комунікативності

7. МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ

 • 7.1. Методика дослідження характеру особистості
 • 7.2. Самооцінка характеру методом оціночних шкал
 • 7.3. Методика визначення самооцінки
 • 7.4. Тест "Самооцінка організованості"
 • 7.5. Тест "Дізнайся про себе"
 • 7.6. Дослідження схильності до ризику (за О. Шмельовим)

8. МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ІНТЕЛЕКТУ

 • 8.1. Виявлення та оцінка комунікативних та організаторських схильностей (КОС-1)
 • 8.2. Таблиці Равена (шкала прогресивних матриць)
 • 8.3. Методика визначення загальних розумових здібностей (за Р. Вандерлік)
 • 8.4. Методика вивчення рівня невербальної креативності (за П. Торренсом)
 • 8.5. Тест інтелекту Р. Кеттелла
 • 8.6. Тест "Креативність"
 • 8.7. Шкільний тест розумового розвитку (НДІ загальної та педагогічної психології АПН)
 • 8.8. Тест "Вивчення рівня пізнавальної активності учнів" (Б. Пашнєв)
 • 8.9. Опитувальник особистісної схильності до творчості за Г. Девісом (у редакції Б. Пашнєва)
 • 8.10. Модифікований тест Гілфорда на вивчення творчого мислення

9. МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ І СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

 • 9.1. Методика "Незакінчені речення" (Сакса і Сіднея)
 • 9.2. Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів - ДДО (за Є. Клімовим)
 • 9.3. Карта інтересів
 • 9.4. Типологія особистості та привабливе професійне середовище (за Д. Голландом)
 • 9.5. Тест "Структура інтересів і схильностей" (С1С)
 • 9.6. Методика вивчення спрямованості особистості "Орієнтовна анкета" (В. Смекала, М. Кучера)
 • 9.7. Методика "Самооцінка індивідуальних особливостей" - СЮ (Л. Кабардова)
 • 9.8. Методика Л. Йовайши
 • 9.9. Методика вивчення професійних намірів старшокласників

10. КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

 • 10.1. Тест Кеттелла (16 КР-опитувальник)
 • 10.2. Вивчення акцентуації у підлітків за допомогою методики Леонгарда - Шмішека
 • 10.3. Дослідження рівня суб'єктивного контролю (Є. Бажин, Є. Голинкін, А. Еткінд) [15] 433
 • 10.4. Методика визначення труднощів у встановленні контактів В. Бойка
 • 10.5. Восьмиколірний тест Люшера

11. ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

 • 11.1. Тест "Автопортрет"
 • 11.2. Методика "Кінетичний малюнок сім'ї""
 • 11.3. Методика виявлення індивідуально-типологічних розбіжностей "Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур"
 • 11.4. Методика "Дім - Дерево - Людина" (американський психолог Дж. Бак)
 • 11.5. Тест "Неіснуюча тварина"
 • 11.6. Тест руки (Напсі-Іез*)
 • 11.7. Тест "Малюнок дерева"

12. МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН В КОЛЕКТИВІ ТА СІМ'Ї

 • 12.1. Діагностика міжособистісних взаємин Т. Лірі
 • 12.2. Дослідження міжособистісних стосунків за методикою В. Стефансона "О-сортування"
 • 12.3. Методика типового реагування на конфліктні ситуації К. Томаса
 • 12.4. Вивчення статусу особистості в колективі (метод соціометрії)
 • 12.5. Методика визначення згуртованості классу "Скільки голів, стільки думок"
 • 12.6. Методика дослідження міжособистісних взаємин дітей у сім'ї "Казки Дюса (Десперт)"
 • 12.7. Тест "Психологічна сумісність"
 • 12.8. Оцінка психологічного клімату в колективі
 • 12.9. Методика визначення міжособистісних стосунків школяра (за Рене Жилем)
 • 12.10. Опитувальник суб'єктивного ставлення школяра до діяльності, самого себе та оточуючих (ССДСО) (автор - О. Афанасьєв)

13. МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ

 • 13.1. Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації в адаптації Н. Лусканової (модифікована)
 • 13.2. Тест суб'єктивної локалізації контролю (СЛК)
 • 13.3. Методика вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б. Пашнєв)
 • 13.4. Опитувальник "Автономність - залежність особистості у навчальній діяльності" (Г. Пригніна)
 • 13.5. Тест "Виявлення домінуючого мотиву навчання"

/Files/images/podrostkovaya-psihodiagnostika-1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1324

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.